top of page

Iets over mezelf

Sinds 2015 ben ik actief als consultant rond innovatie en digitale strategie op het gebied van de strafuitvoering: gevangenissen en alternatieven hierop. Als een Enterprise Architect en Expert inzake Technologie voor het gevangeniswezen en de reclassering, ben ik gepassioneerd over de manier waarop technologie positieve veranderingen in deze omgeving kan brengen en ondersteunen.


Ik studeerde Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent. Na mijn studies begon ik te werken als justitie assistent in Antwerpen. Deze rijke ervaring helpt me nog steeds niet te vergeten dat we binnen justitie steeds werken met individuen, elk met hun eigen verhaal en specifieke behoeften. 


Met de groei van de organisatie – en de oprichting van de Justitiehuizen – kwam eveneens de nood aan een betere IT ondersteuning ervan. Als projectleider nam ik de uitdaging aan de ontwikkeling van een beheerssysteem voor justitiabelen te coördineren. In die periode volgde ik tal van IT opleidingen om mijn technische kennis op te krikken: computer hard- en software, server en systeem beheer, softwareontwikkeling in java en .net, opzetten van computernetwerken en emailsystemen, …


In 2009 werd ik een gecertificeerde Enterprise IT Architect aan de UAMS (University of Antwerp Management School). Als Directeur ICT voor het Belgische gevangeniswezen kreeg ik de steun van het toenmalige management belangrijke principes rond IT governance en Enterprise Architectuur te implementeren in de organisatie. In deze periode kon ik een ICT dienst uitbouwen met een heel strenge focus op het vinden van flexibele oplossingen als antwoord op een heel breed gamma van business noden binnen de complexe omgeving van het Belgische gevangeniswezen.  


Sinds 2008 was ik ook steeds meer betrokken bij internationale projecten, in het bijzonder rond nieuwe ICT - architectuurmodellen met een sterke klemtoon op de benadering van de justitiabele als actieve en verantwoordelijke actor en klant van onze ICT organisatie. In deze periode heb ik me eveneens gericht op het uitbouwen van betere samenwerking tussen verschillende actoren binnen justitie en dit op nationaal en internationaal niveau.


Ik nam het initiatief een netwerk van ICT managers and experts op te richten binnen de  European Organisation of Prison and Correctional Services (EuroPris), the International Corrections and Prisons Association (ICPA) en was actief betrokken in meerdere Internationale projecten, workshops, conferenties en discussies. 


Als een sterke voorvechter van ‘evidence-based’ benaderingen, promoot ik momenteel actief de ontwikkeling van meer wetenschappelijk onderzoek op het domein van Technologie binnen de gevangenis en reclasseringscontext. Ik ben eveneens zelf als onderzoeker aan de slag en werk hierbij nauw samen met verschillende academici en Universiteiten. 


Vandaag gebruik ik mijn kennis en ervaring voor het promoten van innovatie en een goed doordachte, evidence-based gebruik van ICT en technologie binnen de wereld van de strafuitvoering.  

 

 

Steven Van De Steene

Steven Van De Steene

bottom of page